česky english

Společný životopis

DUO SPINEA

Jaroslava Tajanovská /hoboj/ a Ivana Dohnalová /harfa/ spolupracují od roku 2009. Duo Spinea má ve svém repertoáru zejména skladby českých autorů 20. a 21. století, některé z nich jsou natočeny pro Český rozhlas.   V roce 2009 účinkovaly na Mezinárodním hudebním festivalu v Turecku.     V březnu 2010 vystoupily na hudebním festivalu Harfové dny v Ostravě a v květnu téhož roku uvedly koncert v rámci Komorního cyklu Pražské komorní filharmonie. 

Jaroslava Tajanovská

MgA. Jaroslava Tajanovská se narodila ve Vimperku, kde navštěvovala tehdejší LŠU, obor zobcová flétna, klarinet a později bicí nástroje u pana Petra Staňka. Po úspěšných přijímacích zkouškách na českobudějovickou Konzervatoř začala studovat hru na hoboj u prof. Milana Kaňáka. Od roku 2000 byla studentkou JAMU v Brně ve třídě prof. Josefa Bartoníka. V roce 2003 získala stipendium na Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu, kde strávila čtyři roky pod vedením Prof. Inga Goritzkiho, u něhož získala diplom „Künstlerische Ausbildung“.
 
Jaroslava se věnuje především orchestrální a komorní hře. Mezi její orchestrální zkušenosti patří účinkování v Moravské filharmonii Olomouc, Filharmonii Brno, Haasově komorním orchestru (dříve ROXY Ensemble), Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, Stuttgarter Kamerorchester, Junge Oper Stuttgart, Stuttgarte Kantorei a další. Od roku 2007 je hobojistkou Pražské komorní filharmonie.
Její bohatá komorní činnost spadá již do studijních let na JAMU v Brně, kde byla členkou různých ansámblů, např. dechového tria, kvinteta i noneta. Později se stala spoluzakladatelkou dechového kvinteta Q-Air force. Od roku 2009 spoluúčinkuje v duu s harfistkou Ivanou Dohnalovou.
 

Společný program

F. X. Thuri - Intermezzo lyrico

J. Krček - Tři lidové písně pro hoboj a harfu
               -  Koncert pro hoboj a harfu / 2. věta

F. Domažlický - Svita Polní kvítí

S. Vorlová - Serenáda pro hoboj a harfu

P. Eben - Ordo modalisJ. S. Bach - Adagio

A Marcello - Adagio

A. Piazzolla - Tanti Anti Prima

Ch. Koechlin - Au Loin

W. Lutoslawski - Tri fragmenty